Donegal County Council Logo

Menu

Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2024 > February

20/02/2024 - Important Notice for Voters with a Disability

 

 

REFERENDUM


Thirty-Ninth Amendment of the Constitution
(The Family) Bill 2023


and


Fortieth Amendment of the Constitution
(Care) Bill 2023


Friday 8 March 2024


Voters with Physical Illness or Physical Disability


Voters with a physical illness or physical disability, whose name is not on the postal or special voters list, and who may have difficulty gaining access to their local polling station may apply to have their vote transferred to a more accessible polling station in their constituency. This facility is intended to assist voters who find access to their local polling station difficult.


In order to avail of the facility, voters should apply to the returning officer for their constituency by Friday 1 March 2024 at the latest.


A special application form is not necessary. If possible, voters should suggest an alternative polling station in the constituency which is both suitable and convenient to them.

 

Contact details for the returning officer are:

 

Geraldine O’Connor

Circuit Court Office
Courthouse Letterkenny
Donegal

074 - 9111300
[email protected]

https://donegalreturningofficer.com/

 

 

Vótálaithe a bhfuil Tinneas Fisiciúil nó Míchumas Fisiciúil orthu

REIFREANN

 

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (An Teaghlach), 2023

agus

An Bille um an Daicheadú Leasú ar an mBunreacht (Cúram), 2023

 

Dé hAoine an 8 Márta 2024

 

Vótálaithe a bhfuil Tinneas Fisiciúil nó Míchumas Fisiciúil orthu

 

Féadfaidh vótálaithe a bhfuil tinneas fisiciúil nó míchumas fisiciúil orthu, nach bhfuil a n-ainm ar an liosta vótála poist nó speisialta, agus a bhféadfadh deacracht a bheith acu rochtain a fháil ar a stáisiún vótála áitiúil iarratas a dhéanamh chun a vóta a aistriú chuig stáisiún vótála níos inrochtana ina dtoghcheantar. Tá an áis seo ann chun cabhrú le vótálaithe a mbíonn deacracht acu rochtain a fháil ar a stáisiún vótála áitiúil.

.

 

Chun leas a bhaint as an áis, ba cheart do vótálaithe iarratas a dhéanamh chuig an gceann comhairimh dá dtoghcheantar faoin Aoine an 1 Márta 2024 ar a dhéanaí.

 

Níl foirm iarratais speisialta ag teastáil. Más féidir, ba chóir do vótálaithe stáisiún vótála eile a mholadh sa toghcheantar a bheidh oiriúnach agus áisiúil dóibh araon.

 

Is féidir sonraí teagmhála an cheann comhairimh do gach toghcheantar a fháil ag www.referendum.ie.