Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Seirbhísí > Bóithre > Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla

Scéimeanna Feabhsúcháin Pobail 2019 (LIS)

Táthar ag dréim go gcuirfidh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail maoiniú breise ar fáil le haghaidh Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla (LIS) in 2019. Aon iarratasóirí ar mhaith leo a gcuid bóithre a bheith sa mheá le haghaidh maoinithe in 2019, ba chóir dóibh a chinntiú go bhfaighidh Comhairle Contae Dhún na nGall a gcuid iarratas roimh am scoir gnó Dé hAoine 15 Feabhra, 2019.

 

Tá foirm iarratais ar fáil ó shuíomh idirlín na Comhairle ag an nasc anseo.

 

 

 

Aon iarratas atá curtha isteach cheana féin ó mhí Lúnasa 2017 tá siad siúd coinnithe le cur sa mheá le haghaidh maoiniú 2018 agus níl aon ghá le iad a chur isteach arís.

 

Ba chóir iarratais a chur chuig:

Lár-Oifig Bóithre,

Comhairle Contae Dhún na nGall

Teach an Chontae,

Leifear,

F93 Y622