Donegal County Council Logo
Home > Community > Funding for your group > Development Fund Initiative

Development Fund Initiative

Tionscnamh Ciste Forbartha 2024

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Contae Dhún na nGall maidir leis an Chlár maoinithe seo a leanas:

___________________________________________________________________

Tionscnamh Ciste Forbartha 2024

Tá an ciste seo ar fáil le tacú le tionscnaimh a bhaineann le cineálacha éagsúla forbartha lena n-áirítear: eacnamaíoch, sóisialta, cultúrtha, oidhreacht agus tionscnaimh éagsúla bhainteacha a rachaidh chun sochair do phobail, ceantair agus grúpaí áitiúla ar fud an chontae.

Tá sonraí i dtaca leis an chiste seo ar fáil ag https://www.donegalcoco.ie/community/fundingforyourgroup/  nó is féidir iad a iarraidh trí ríomhphost: [email protected] nó trí scairt a chur ar 074 9172341/087 1141094.

Is é an dáta druidte faoinar gá iarratais chomhlánaithe faoin chiste seo a bheith istigh linn ná 4pm Dé hAoine an 2ú Feabhra, 2024. Ní nglacfar le hiarratais a fhaightear tar éis an ama/dáta seo.

 

Development Fund Initiative 2024

Donegal County Council invite applications in respect of the following funding Programme: -

Development Fund Initiative 2024

This Fund is available to support initiatives in various forms of development including: economic, social, cultural, heritage and various related initiatives which will benefit local communities, areas and groups throughout the county.

Details of this fund are available at https://www.donegalcoco.ie/community/fundingforyourgroup/

 

 or can be requested by email: [email protected] or by phoning 074 9172341/087 1141094

The closing date for receipt of completed applications under this fund is 4pm on Friday 2nd  February 2024. Applications received after this time/date will be deemed ineligible.

 

2024 An Ciste Forbartha - Treoracha

2024 Tionsnamh um Chiste Forbartha Foirm Larratais

2024 Development Fund Initiative Application Form

2024 Development Fund Initiative Guidelines