Donegal County Council Logo
Home > Community > Funding for your group > Development Fund Initiative

Development Fund Initiative

Tionscnamh Ciste Forbartha 2023/Development Fund Initiative 2023

 

Tionscnamh Ciste Forbartha 2023

Tá an ciste seo ar fáil le tacú le tionscnaimh a bhaineann le cineálacha éagsúla forbartha lena n-áirítear: eacnamaíoch, sóisialta, cultúrtha, oidhreacht agus tionscnaimh éagsúla bhainteacha a rachaidh chun sochair do phobail, ceantair agus grúpaí áitiúla ar fud an chontae.

Tá sonraí an chiste seo ar fáil ag is féidir iad a iarraidh trí r-phost: [email protected] nó trí ghlaoch a chur ar 087 1141094.

Is é an dáta druidte faoinar gá iarratais chomhlánaithe faoin chiste seo a bheith istigh linn ná 4pm Dé hAoine an 3ú Feabhra, 2023.

 

 

Development Fund Initiative 2023

This Fund is available to support initiatives in various forms of development including: economic, social, cultural, heritage and various related initiatives which will benefit local communities, areas and groups throughout the county.

 

Details of this fund can be requested by email: [email protected] or by phoning 074 9172341/087 1141094

The closing date for receipt of completed applications under this fund is 4pm on Friday 3rd February 2023.

 

 

An Ciste Forbartha - Treoracha 2023

Tionsnamh um chiste Forbartha - foirm Iarratais 2023

 

Development Fund Initiative Application 2023

Development Fund Initiative Guidelines 2023