Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Cultúr > Cartlann

Fá dtaobh dúinne

 

CARTLANN CHONTAE DHÚN NA NGALL 

 

 

Tá Seirbhís Cartlainne Chomhairle Contae Dhún na nGall freagrach as oidhreacht thaifeadta an chontae a chaomhnú, a aimsiú agus a sholáthar do mhuintir Dhún na nGall, sa lá atá inniu ann agus san am atá le theacht.

Tá an tSeirbhís Cartlainne ina cuid de Rannóg na Seirbhísí Cultúrtha, An Stiúrthóireacht Pobail, Cultúir agus Pleanála, Comhairle Contae Dhún na nGall.

Cuireann Cartlann an Chontae seirbhís ar fáil don phobal agus dár gcuid ball foirne féin agus do Chomhairleoirí tofa.

Is é atá i gCartlann an Chontae bailiúcháin ó chomhlachtaí poiblí áitiúla Dhún na nGall agus bailiúcháin atá curtha ar fáil ag daoine aonair agus ag eagraíochtaí agus a mbaineann an t-ábhar le stair agus le cultúr an chontae.

 

 

RÁITEAS MISIN

 

Féachann Cartlann an Chontae le hoidhreacht dhoiciméadaithe an Chontae a chaomhnú, a aimsiú agus a sholáthar do mhuintir Dhún na nGall, sa lá atá inniu ann agus san am atá le theacht.

 

DÉAN TEAGMHÁIL LINN

 

An tSeirbhís Cartlainne, Comhairle Contae Dhún na nGall, Ionad na dTrí Abhainn, LeifearContae Dhún na nGallGuthán: +353 74 9172490; R-phost: [email protected]
Suíomh idirlín: http://www.donegalcoco.ie/archives

www.facebook.com/DonegalCountyArchives