Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Pleanáil > Rialú Tógála

Rialú Tógála

Is é atá sna Rialacháin Tógála sraith de riachtanais dlíthiúla i dtaca le tógáil agus dearadh foirgneamh, méaduithe agus athruithe ábhartha ar fhoirgnimh agus athruithe áirithe ar úsáid foirgneamh, agus a leagann síos rialacha maidir le sláinte, sábháilteacht agus leas daoine, maidir le caomhnú breosla agus fuinnimh, agus maidir le rochtain do dhaoine faoi mhíchumais.

Tá na Rialacháin roinnte in 12 chuid ar leith, Cuid A go dtí M, agus tá sraith de Threoirdhoiciméid Theicniúla eisithe ag an Roinn Comhshaoil, ar a dtugtar TGDanna, ina dtugtar treoir faoin dóigh le foirgneamh a thógáil ar dhóigh a chomhlíonann na Rialacháin. Nuair a dhéantar na hoibreacha de réir na TGDanna, beidh na Rialacháin á gcomhlíonadh acu. Níl cosc ar chur chuige eile a úsáid atá éagsúil ó na Treoirdhoiciméid, a fhad is go bhfuil an cur chuige sin ag teacht le riachtanais na Rialachán. Le dul chuig na Treoirdhoiciméid seo, cliceáil ar an nasc thíos:

Treoirdhoiciméid Theicniciúla

Is iad na Dearthóirí, na Tógálaithe agus na hÚinéirí Foirgnimh atá freagrach go príomhá as cloí leis na Rialacháin. Is Údarás Rialú Tógála í Comhairle Contae Dhún na nGall agus tá cumachtaí cigireachta, forfheidhmithe agus ionchúisimh aici i gcás go sáraítear na Rialacháin Tá pionóis throma i gceist, ina measc fíneáil agus príosún, má sháraítear na Rialacháin Lena chois sin, d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith i gceist le maoin a dhíol má mheasann dlíodóir an cheannaitheora nár cloíodh le riachtanais na rialachán.

Cuireann na Rialacháin um Rialú Tógála leis an chóras bunúsach d’fhorfheidhmiú.
Tá trí shocrú rialaithe thábhachtacha curtha ar fáil:

Déanfaidh Teastas Rochtana Míchumais (TRM) a dheimhniú, ag staid an deartha, go bhfuiltear ag cloí le riachtanais Threoirdhoiciméad Theicniúil M 2000 den Dara Sceideal leis na Rialacháin Thógála 1997 go dtí 2008. Ciallaíonn sé sin, má thógtar d'fhoirgneamh de réir an dearaidh a chuirtear isteach leis an iarratas TRM, go mbeidh sé furasta do dhaoine a bhfuil cineálacha éagsúla míchumais orthu dul isteach ann. Tá Teastas Rochtana Míchumais de dhíth ar gach foirgneamh úr, seachas tithe agus roinnt foirgneamh talmhaíochta. Tuilleadh Eolais

Is é atá i bhFógra Tosaithe ná fógra don Údarás Rialaithe Tógála go bhfuil sé beartaithe tús a chur leis an obair agus caithfear é a chur isteach tráth nach mó ná 28 lá agus nach lú ná 14 lá roimh thosú na hoibre.

Coinníonn an tÚdarás Rialaithe Tógála taifead de na Fógraí Tosaithe bailí a fhaigheann siad (Liosta de na Fógraí Tosaithe).

Is é atá i nDeimhniú Sábháilteachta Dóiteáin ná teastas ón Údarás Rialaithe Tógála a dheimnhíonn go gcloífeadh an foirgneamh nó na hoibreacha, má tá siad tógtha de réir na bpleananna a cuireadh isteach, go gcloífeadh siad le Páirt B den dara sceideal leis na Rialacháin Tógála, 1997 – 2008. Tá Deimhniú Sábháilteachta Dóiteáin de dhíth ar gach foirgneamh nua, diomaite de thithe cónaithe agus foirgnimh áirithe talmhaíochta.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil trí ríomhphost ag BuildingControl@donegalcoco.ie nó trí chuairt a thabhairt ar shuíomh idirlín na Roinne ar: http://www.environ.ie/en/DevelopmentandHousing/BuildingStandards/

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO