Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Déan teagmháil linn

Déan teagmháil linn

 

Thig leat dul i dteagmháil linn más mian leat níos mó eolais a fháil faoi aon cheann dár gcuid seirbhísí, más mian leat scéala a chur chugainn nó más mian leat gearán a dhéanamh. 

 

Tá muid ag súil le cluinstin uait agus déanfaidh muid ár seacht ndícheall cuidiú leat i dtaca le do cheist.

 

Fá choinne gach Seirbhís de chuid na Comhairle

 

Guthán: 074 91 53900

 

Facs: 074 91 72812

 

Rphost: info@donegalcoco.ie

 

 

 

 

 

 

Lasmuigh d'uaireanta oifige, i gcás éigeandála amháin

 

An tSeirbhís Bóithre – 074 91 72288

 

An tSeirbhís Uisce – 074 91 72399

  

Scairteanna éigeandála le haghaidh gach Briogáid Dóiteáin – 999 or 112

 

 

 

 

Ionaid Seirbhíse Poiblí

Buail isteach chuig aon Ionad Seirbhíse Poiblí:

 

Ar oscailt Dé Luain go dtí an Déardaoin 9.00am go dtí 5.00pm, agus Dé hAoine 9.00am go dtí 4.30pm

Druidte ag am lóin gach lá 12.30pm go dtí 1.00pm

Druidte ar Laethanta Saoire Bainc

 

 

Teach an Chontae, An Chearnóg, Leifear, Co. Dhún na nGall

 

Droim Lonachair, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall

 

Bóthar Ghaoth Dobhair, An Clochán Liath, Co. Dhún na nGall

 

Sráid Mhálanna, Carn Domhnach, Co. Dhún na nGall

 

Bóthar Niall T Uí Bhléine, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 

An Phríomhshráid, Baile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall

 

 

 

 

Seirbhísí

 

 

 

 

 

 

Cosaint Shibhialta

 

Bn. Uas. Edel Flynn

An tOifigeach Cosanta Sibhialta

An Ceannáras Cosanta Sibhialta

Bóthar an Iarnróid

Srath an Urláir

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 91 75665

 

Rphost: Edel.Flynn@donegalcoco.ie

 

 

 

 

Oifigeach Cumarsáide

Anne Marie Conlon

Oifigeach Cumarsáide

Comhairle Contae Dhún na nGall

Teach an Chontae

Leifear

Co. Dhún na nGall 

Guthán: 074 91 72207

Rphost: amconlon@donegalcoco.ie

 

 

Foscadán do Mhadraí

 

Gleann Chartha
Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall


Guthán: 074 91 25159


Ar oscailt gach lá seachas Dé Domhnaigh agus Laethanta Saoire Bainc 10.00am go dtí 2.00pm

 

 

 

 

 

Oifig Cartlainne Chontae Dhún na nGall

 

 

An tUas. Niamh Brennan

Cartlannaí

Ionad na dTrí Abhainn

Leifear

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 9172490

Rphost: archivist@donegalcoco.ie

 

 

 

 

Oifig Ealaíne Chontae Dhún na nGall

 

An tUas. Traolach Ó Fionnáin

Oifigeach Ealaíne

Cnocán na Rós

Leitir Ceanainn

 

Guthán: 074 9121968

Rphost: traolach@donegalcoco.ie

 

 

 

 

Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall

Seosamh Ó Gallchóir

Oifigeach Oidhreachta

Comhairle Contae Dhún na nGall

Teach an Chontae

Leifear

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 9172576

 

Rphost: heritage@donegalcoco.ie

 

 

 

 

Iarsmalann Chontae Dhún na nGall

 

Bn. Uas. Judith McCarthy

Coimeádaí

An Bóthar Ard

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 9124613

Rphost: museum@donegalcoco.ie

 

 

 

 

An tOifigeach Feasachta Timpeallachta

Bn. Uas. Suzanne Bogan

An Kube

Machaire Uí Éanáin

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 91 22787

Rphost: suzanneBogan@donegalcoco.ie

 

 

 

An tSeirbhís Dóiteáin

 

Seosamh Mac an tSagairt, Uas.

An Príomh-Oifigeach Dóiteáin (Gníomhach)

Ceannáras na Seirbhíse Dóiteáin

Bóthar de Valera

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 91 21676

 

 

 

 

An Oifig Vótaíochta

 

Bn. Uas. Siobhan McDaid

An Oifig Vótaíochta

Comhairle Contae Dhún na nGall

Teach an Chontae

Leifear

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 9172238

Rphost: smcdaid@donegalcoco.ie

 

 

 

 

Máistrí Cuain

Ailt an Chorráin 

Guthán: 086 831 0121

 

An Caisleán Nua

Guthán: 087 2502231

 

 

 

 

Oifig na nDeontas Ardoideachais

 

Teach an Chontae,

Leifear

Guthán: 074 91 72210

 

 

 

 

An tAonad um Bailiú Ioncaim

 

An tAonad um Bailiú Ioncaim

Comhairle Contae Dhún na nGall

Teach an Chontae

Leifear

Co. Dhún na nGall

Guthán: 074 91 72234 nó 074 91 72247

 

Is féidir fiosrúcháin a dhéanamh fosta trí theacht isteach chuig an oifig s'againne in aon cheann de na hIonaid Seirbhíse Poiblí, mar seo a leanas:

Ionad Seirbhíse Poiblí Charn Domhnach

 

074 93 73737   nó   074 93 73775

 

Ionad Seirbhíse Poiblí an Chlocháin Léith

 

074 95 61309   nó   074 95 61354

 

Ionad Seirbhíse Poiblí Leitir Ceanainn

 

074 91 94204   nó   074 91 94205

 

Ionad Seirbhíse Poiblí Dhún na nGall

 

074 97 24409   nó   074 97 24405

 

Ionad Seirbhíse Poiblí Bhaile na nGallóglach

 

074 91 53900

 

Teach an Chontae, Leifear

 

074 91 72279   nó   074 91 72337

 

 

 

 

 

 

An tOifigeach Forbartha Gaeilge

Seán Ó Daimhín

Oifigeach Forbartha Gaeilge

Comhairle Contae Dhún na nGall,

Teach an Chontae,

Leifear

Co. Dhún na nGall

 

Rphost: sdaimhin@donegalcoco.ie

Guthán: 074 9172496

An tIonad Cultúrtha Réigiúnach

 

An tUas. Shaun Hannigan

An Bainisteoir

Bóthar an Phoirt

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 9129186

Rphost: sean.hannigan@donegalcoco.ie

 

 

 

 

 

An tAonad um Chuimsiú Sóisialta

 

An Comhordaitheoir um Chuimsiú Sóisialta 

Charles Sweeney, Uas.

Pobal, Forbairt agus Fiontraíocht

Comhairle Contae Dhún na nGall

Ionad Seirbhíse Poiblí Bhaile na nGallóglach

Baile na nGallóglach

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 9153900

Rphost: charles.sweeney@donegalcoco.ie

 

 

Comhordaitheoir Cúnta um Chuimsiú Sóisialta

Caroline McCleary, Uas.

Pobal, Forbairt agus Fiontraíocht

Comhairle Contae Dhún na nGall

Ionad Seirbhíse Poiblí Bhaile na nGallóglach

Baile na nGallóglach

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 9153900

Rphost: cmcleary@donegalcoco.ie

 

 

Comhordaitheoir Gaeilge

Caitlin Ui Chochlainn, Uas.

Pobal, Forbairt agus Fiontraíocht

Comhairle Contae Dhún na nGall

Ionad Seirbhíse Poiblí Leitir Ceanainn

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 91 94275

Rphost: caitlin.uichochlainn@donegalcoco.ie

 

 

 

An tSeirbhís Tréidliachta

An tUas. Charles Kealey

An Príomh-Oifigeach Tréidliachta

An Rannóg Tréidliachta

Comhairle Contae Dhún na nGall

Bóthar an Phiarsaigh

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 91 26232

Rphost: ckealey@donegalcoco.ie 

 

 

 

 

Rialú an Truaillithe Uisce

An Lár-Shaotharlann

An Kube

Machaire Uí Éanáin

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 91 22787

 

 

 

 

Oifigeach Athchúrsála Dramhaíola

An tUas. David Friel

An Kube

Machaire Réanáin

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 

Guthán: 074 91 76274

Rphost: david.friel@donegalcoco.ie

 

 

 

Seirbhísí Timpeallachta

 

Oifigeach Rialachán Dramhaíola


Dearn McClintock, Uas.

Ionad na dTrí Abhainn

Leifear

 

(074) 9172257 

Rphost: dearnmcc@donegalcoco.ie

 

 

Oifigeach Athchúrsála Dramhaíola

Daithí Ó Fríl, Uas.

An Kube

Machaire Uí Éanáin

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

 

(074) 91 76274

Rphost: david.friel@donegalcoco.ie

 

 

An tOifigeach Feasachta Timpeallachta

Bn. Uas. Suzanne Bogan

An Kube

Machaire Uí Éanáin

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall(074) 91 76276

Rphost: Suzannebogan@donegalcoco.ie  

 

 

 

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO