Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Pleanáil > Polasaí Pleanála

Polasaithe Pleanála

 

Dréachtphlean Forbartha Contae Dhún na nGall 2024 – 2030

 

Dréachtphlean Leitir Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil 2023-2029

 

Cáin ar Thalamh Criosaithe Cónaithe (RZLT)

 

Plean Forbartha Contae Dhún na nGall 2018-2024 (arna leasú)

 

Athrú Uimhir 2 ar Phlean Forbartha Contae Dhún na nGall 2018-2024 (Arna Leasú) maidir le Creat Beartais le haghaidh Fuinneamh Gaoithe

 

Athrú ar Phlean Forbartha Contae Dhún na nGall 2018-2024 maidir le Tionscadal Feabhsúcháin Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall (Athrú Uimh. 1) (Glactha ar an 31 Bealtaine 2021)

 

Ullmhúchán ar Phlean Forbartha Contae Dhún na nGall 2024 – 2030

 

Plean Limistéir Áitiúil na Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-2024

 

Plean Gníomhaíochta Ráth Mealtain – Iúil 2020

Seiceálacha Sláinte na Lárbhailte Deireadh Fómhair 2019 – Baile Dhún na nGall, Béal Átha Seanaidh agus Bun Dobhráin

 

Treoir Dearaidh Bhéal Átha Seanaidh – Aibreán 2019

 

Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair – Straitéis Spásúil agus Eacnamaíochta Réigiúnach (RSES)

 

Liosta de Shuíomhanna Folmha

 

Liosta de Shuíomhanna Tréigthe

 

Measúnú ar Charachtar Tírdhreacha Chontae Dhún na nGall

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  •  Táille ar Shuíomh Folamh

 

 

 

Is é atá in Myplan.ie seirbhís eolais phleanála náisiúnta ar an idirlíon d'Éirinn.  Cuireann sé eolas ar fáil faoin Phlean Forbartha nó faoin Phlean Ceantair Áitiúil i do cheantarsa, chomh maith le heolas eile a bhaineann le cinnteoireacht phleanála. Is togra é de chuid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil thar ceann na n-údarás áitiúil ar fad