Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Seirbhísí > Bóithre > Comhairliúchán Poiblí sa tSeirbhís Bóithre

Comhairliúchán Poiblí sa tSeirbhís Bóithre

Tabhair do thuairimí agus do mholtaí faoi na tograí seo a leanas:

 


 Scéim Feabhsúcháin ag Acomhal Halls ar an R263 agus L-1195

 

Spriocdháta: 30 Meán Fómhair 2020

Tá sé i gceist ag Comhairle Contae Dhún na nGall bóithre an R263 & L-1195 idir Bailte Chill Charthaigh agus na Carraige a leathnú agus a fheabhsú ó thaobh ailíniú de. Déanfar tosaíocht an acomhail idir an R2653 agus L-1195 a athrú fosta bunaithe ar bhailíochtú cuntas tráchta. Tosófar feabhsúcháin phríomhlíne thart fá 300m ó dheas d’acomhal an L-1195 leis an R263 ar feadh an L-1195. Tosófar feabhsúcháin taobh-bhóthair ar an R263 thart fá 120 ó dheas den acomhal R263 atá ann cheana féin leis an L-1195, ar feadh an R263 i dtreo shráidbhaile na Carraige.

 

Déanfar an togra de réir na líníochtaí a ghabhann leis an iarratas seo, agus an méid seo ina measc:

 

  • Athrú ar thosaíocht an acomhail idir an R263 agus an L1195.
  • Tá sé beartaithe struchtúr úr droichid a thógáil. Beidh an struchtúr seo faoi réir ag togra ar leith eile Cuid 8. Is struchtúr faoi chosaint é Droichead na gCaislíní agus dá bhrí sin ní féidir é a leathnú ná a athrú.
  • Déanfar oibreacha dromchla fosta san áit a bhfuil gach críochphointe ar an scéim á cheangal isteach.  
  • Soláthrófar córais fheabhsaithe i dtaca le draenáil uisce dromhchla trí shilteáin a chur isteach; cuirfear isteach draenacha iompair nó draenacha scagtha nuair is cuí.
  • Soláthrófar línte úra bóthair ar feadh fad na scéime agus déanfar roinnt athruithe ar chomharthaí tráchta ar feadh fad na scéime de réir Lámhleabhar Comharthaí Tráchta na Roinne Iompair.

 

 

 

Is féidir aighneachtaí agus tuairimí maidir leis an fhorbairt bheartaithe, ag plé le pleanáil agus forbairt chuí an cheantair ina bhfuil an fhorbairt suite, a chur isteach i scríbhinn chuig Oifig na Rúnaíochta, Comhairle Contae Dhún na nGall, Leifear, Contae Dhún na nGall, roimh 4pm Dé Céadaoin 30 Meán Fómhair 2020.

 

Tuilleadh