Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > An Chomhairle > Foilseacháin > Tuairiscí ar Iniúchtaí Inmheánacha

Tuairiscí ar Iniúchtaí Inmheánacha

 

 1A19/1 - An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP). Tuairisc i mBéarla thíos. 

IA19/1 - Social Inclusion and Community Activation Programme (SICAP)

 

IA19/02 - Iasachtaí Tithíochta. Tuairisc i mBéarla thíos. 

IA19-02 - Housing Loans

 

IA 19/3 - Costais Taistil agus Chothabhála. Tuairisc i mBéarla thíos. 

IA 19/3 - Travel & Subsistence Expenses

 

IA20/1 - Cártaí Ceannaigh 2019. Tuairisc i mBéarla thíos. 

IA20/1 Purchase Cards 2019

 

IA20-02 - Deontas Atosaithe Gnó le linn Covid. Tuairisc i mBéarla thíos. 

IA20-02 - Covid Business Restart Grant

 

IA20-6 - Orduithe Príomhfheidhmeannaigh. Tuairisc i mBéarla thíos. 

IA20-6 Chief Executive Orders

 

IA20-08 - Iniúchadh ar Rátaí Tráchtála - Tuairisc Dheiridh. Tuairisc i mBéarla thíos. 

IA20-08 - Commercial Rates Audit - Final Report

 

IA19-05 - Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúil. Tuairisc i mBéarla thíos. 

IA19-05 - Local Improvement Schemes 2018

 

IA21-01 - Obair Chianda agus Freagairt na gCóras Faisnéise 2020. Tuairisc i mBéarla thíos. 

IA21-01 - Remote Working & I.S. Response 2020