Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Pobal > Ag tacú le pobail > Comhchoiste Póilíneachta Dhún na nGall

Comhchoiste Póilíneachta Dhún na nGall

 

Is comhpháirtíocht é Comhchoiste Póilíneachta Dhún na nGall idir Chomhairle Contae Dhún na nGall, An Garda Síochána agus an Pobal.  Is iad na baill ná Oifigigh Shinsearacha sa Gharda Síochána, Bainisteoir Contae Dhún na nGall agus oifigigh eile de chuid na Comhairle, chomh maith le Comhairleoirí tofa don cheantar.  Tá ionadaithe ó Fhóram an Phobail i measc na mball fosta, chomh maith le roinnt TDanna agus Seanadóirí don cheantar.  

 

Cé atá ar Chomhchoiste Póilíneachta Dhún na nGall?

 

Baill Tofa ar Chomhairle Contae Dhún na nGall

An Clr. Micí Ó Dochartaigh (F.G) Rinn Uí Choigligh

An Clr. Bearnard Mag Aonghusa (F.G), Cúil Dabhcha

An Clr. Seán Mac Conuibh (F.F) Bun Dobhráin

An Clr. Pól Ó Cainín (F.F) Mainéar Uí Chuinneagáin

An Clr. Máire Treasa Ní Ghallchóir (SF) An Clr. Séamus Ó Domhnaill (NS) An Fál Carrach

An Clr. Liam Ó Bléine (F.F) Tamhnaigh

An Clr. Nollaig Mac Giolla Bhríde (F.F) Carraig Aird (Cathaoirleach)

An Clr. Mic Ó Coinn (S.F) Na Tréantacha

An Clr. Gearóid Mac Crabhagáin (F.F) Leifear

An Clr. Pádraig Mac Gabhann (F.F) Cúil na gCuirridín (Leas-Chathaoirleach)

An Clr. Ríona Uí Dhonnachaidh (F.F) Bun Cranncha

An Clr. Seán Mac Cathmhaoil (Neamhspleách) Tamhnach an tSalainn

An Clr. Proinsias Óg Mac Briartaigh (NS) Ráth Bhoth

An Clr. Ian Mac Gairbheith (Neamhspleách) Ráth Mealtain

Méara (ex officio)

 

Oifigigh Chomhairle Contae Dhún na nGall:

Bainisteoir Contae Dhún na nGall, an tUas. Séamus Mac Conghaola

Stiúrthóir Seirbhíse, An tUas. Mícheál Ó hÉanaigh

 

An Garda Síochána:

An tArd-Cheannfort Terry Mag Fhinn, An Garda Síochána

 

Ionadaithe Pobail:

An tUas. Lawerance McManus

An tUas. Patrick Sweeney

Bn Uas. Lorraine Thompson

 

Baill an Oireachtais:

An Teachta Donncha Mac Fhionnlaoich TD

An Teachta Seosamh Mac Aodha TD

An Teachta Brian Ó DomhnaillCaith súil ar Suíomh idirlín náisiúnta an Chomhchoiste Póilíneachta

 

Fá choinne tuilleadh eolais, déan teagmháil le Riarthóir Chomhchoiste Póilíneachta Dhún na nGall