Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Pleanáil > Seirbhísí Estát Títhiochta a ghlacadh faoi chúram

Seirbhísí Estát Títhiochta a Ghlacadh Faoi Chúram

 

Eastáit Tithíochta a Ghlacadh faoi Chúram

 Ag Cruinniú Comhairle ar an 25 Bealtaine 2015, glacadh go foirmeálta le beartas reatha Chomhairle Contae Dhún na nGall forbairtí tithíochta a ghlacadh faoi chúram.  

Forálann Alt 180 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2013,  faoi choinne Údarás Áitiúil ag glacadh eastáit faoina chúram. Sa chás go mbíonn dhá theach nó níos mó i gceist sa bhforbairt tithíochta agus go mbíonn tógáil bóithre agus seirbhísí de dhíth chun freastal ar na tithe, ansin, má bhíonn an fhorbairt críochnaithe chun sástachta na Comhairle, tosófar ar an phróiseas chun an fhorbairt a ghlacadh faoi chúram nuair a iarrfar go foirmeálta ar an gComhairle sin a dhéanamh.    

Féadfaidh tú féachaint ar an mBeartas faoi choinne Eastáit Tithíochta a Ghlacadh faoi Chúram ag Teach an Chontae, Leifear nó ag Ionad Seirbhísí Poiblí ar bith.  

Fáilteofar roimh iarratais ó eagraíochtaí ábhartha faoi choinne eastáit tithíochta a ghlacadh faoi chúram: Comp  Ní mór Foirmeacha Iarratais um Eastáit Tithíochta a Ghlacadh faoi Chúram agus cáipéisí eile a bhaineann leis an iarratas a chur chuig:

Bainistíocht Forbairtí,  
Rialú Pleanála
Teach an Chontae  
Leifear
Co. Dhun na nGall

 

  Moltaí faoi choinne Oibreacha Forbartha Láithreáin i Limistéir Tithíochta

 

 

Iarratas ar Sheirbhísí Estát títhiochta a ghlacadh faoi chúram

 

Beartas um Estáit a ghlacadh faoi chúram

 

Moltaí i dtaobh Oibreacha Forbartha Láithreáin le haghaidh Limistéir Tithíochta

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO