Donegal County Council Logo
Baile > Seirbhísí > Pleanáil > Pleananna Forbartha, Oidhreacht Thógtha & Deontais

Pleananna Forbartha, Oidhreacht Thógtha & Deontais

 

 

 

 

 

 • Comhairliúchán ar Dhréacht-Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíochta Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair - Síneadh ama leis an Tréimhse Chomhairliúcháin go dtí 5pm Dé hAoine 16 Feabhra 2018

 

 • Dréachtphlean Ceantair Áitiúil le haghaidh na Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-2024 don Chlochán Liath, Bealach Féich - Srath an Urláir, Béal Átha Seanaidh, Ceann an Droichid, Carn Domhnach, Baile Dhún na nGall agus na Cealla Beaga

           Síneadh ama leis an Tréimhse Chomhairliúcháin Phoiblí go dtí 5pm Dé Céadaoin 24 Eanáir, 2018

 

 • Comhairliúchán Poiblí ar an Dréachtphlean Ceantair Áitiúil le haghaidh Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-2024, agus Tuarascáil Timpeallachta

            An Clochán Liath,

            Bealach Féich - Srath an Urláir,

            Béal Átha Seanaidh,

            Ceann an Droichid,

            Carn Domhnach,

            Baile Dhún na nGall,

            Na Cealla Beaga  

 

 • Tuairisc an Phríomh-Fheidhmeannaigh i ndiaidh gur foilsíodh Dréachtphlean Forbartha Contae Dhún na nGall 2018 - 2024 agus Tuarascáil Timpeallachta.

 

 • Dréacht-Phlean Forbartha Contae Dhún na nGall 2018-2024 agus Tuairisc Timpeallachta.

 

 

 • TRTI - Comhairliúchán ar Dhréacht-Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíochta, Páipéar Saincheisteanna

 

 

 

 • Struchtúir faoi Chosaint - Scéim Infheistíochta um Oidhreacht Thógtha 2018
 • Structúir faoi Chosaint- Ciste na Struchtúr i mbaol 2018

 

 

Is é atá in Myplan.ie seirbhís eolais phleanála náisiúnta ar an idirlíon d'Éirinn.  Cuireann sé eolas ar fáil faoin Phlean Forbartha nó faoin Phlean Ceantair Áitiúil i do cheantarsa, chomh maith le heolas eile a bhaineann le cinnteoireacht phleanála. Is togra é de chuid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil thar ceann na n-údarás áitiúil ar fad

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO